Službeni dokumenti
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti ( Interni akt o bagatelnoj nabavi )

06.02.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Povelja o pravima i odgovornostima korisnika

17.10.2013.

  

Program sigurnosti i protokol postupanja u rizičnim situacijama

17.10.2013.

   

Brošura Centra

15.10.2013.

Brošura Centra

Etički kodeks

15.10.2013.

Etički kodeks radnika Centra za rehabilitaciju Josipovac

Poslovnik o radu Stručnog vijeća CZR Josipovac

21.10.2013.

    Prva <<   1   2   >> Posljednja
Ustroj centra
Volonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.