Javna nabava
Financijsko izvješće 01.01 - 30.06. 2018

10.07.2018.

.

Financijsko izvješće 01.01 - 31.03. 2018

11.04.2018.

.

Financijsko izvješće za 01.01. - 31.12.2017.

29.01.2018.

.

Plan nabave za 2018.

29.01.2018.

.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

16.10.2017.

.

Financijsko izvješće 01.01 - 30.09. 2017

16.10.2017.

-  Prva <<   1   2 3 4 5   >> Posljednja
Ustroj centra
Volonteri

U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se

 

Lokacija


View Centar za rehabilitaciju Josipovac in a larger map

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.